Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο μπορείτε να καταθέτετε χρήματα είναι ο ακόλουθος:

Τραπεζά: EUROBANK

Λογαριασμός: 0026.0143.35.0200428997

IBAN: GR5102601430000350200428997

SWIFT CODE: ERBKGRAA

Δικαιούχος: FAROS TRAVEL LTD