1. Η Εταιρία
Αυτή η σελίδα διευθύνεται από το ΦΑΡΟΣ ΤΡΑΒΕΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο Thelw Diakopes Twra.gr, το οποίο εδρεύει στον Πειραιά, Νοταρά 140 (Εντός του ξενοδοχείου FAROS 1), 18536, Ελλάδα με ΑΦΜ 998472337 και ΔΟΥ Γ’ Πειραιά, και άδεια λειτουργίας ΕΟΤ/ 0206Ε60000292401.

2. Αποδοχή των Γενικών όρων συναλλαγών
Η χρήση της ιστοσελίδας και οι προσφερόμενες από το ThelwDiakopesTwra.gr υπηρεσίες διέπονται από τους παρακάτω Γενικούς όρους Συναλλαγών. Οι όροι εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές κράτησης, οι οποίες δίνονται από τον χρήστη είτε μέσω διαδικτυακής πύλης του ThelwDiakopesTwra.gr, είτε τηλεφωνικώς μέσω του τηλεφωνικού κέντρου είτε απευθείας στα γραφεία της ΦΑΡΟΣ ΤΡΑΒΕΛ. Με την πραγματοποίηση μίας κράτησης ή την αγορά μιας υπηρεσίας που προσφέρεται από το ThelwDiakopesTwra.gr, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τους Γενικούς όρους Συναλλαγών του ThelwDiakopesTwra.gr.

3. Ώρες Εργασίας
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της ιστοσελίδας του ThelwDiakopesTwra.gr, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Το τηλεφωνικό κέντρο του ThelwDiakopesTwra.gr λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 με 17:00 και το Σάββατο από τις 10:00 μέχρι τις 15:00. Παρότι η εταιρεία καταβάλει προσπάθεια ώστε να παρακολουθεί την ηλεκτρονική αλληλογραφία και εκτός των ωρών λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, αυτή δεν εγγυάται ότι εισερχόμενη αλληλογραφία θα αναγνωσθεί και η εταιρεία θα ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εκτός των ωρών λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου.

4. Αλλαγές/Ακυρώσεις
Στην περίπτωση που θελήσετε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης, θα πρέπει να αποστείλετε υποχρεωτικά e-mail στο info@thelwdiakopestwra.gr. Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται μέσα στις 21 τελευταίες μέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της εκδρομής. Εξάλλου, ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο, εάν αυτό είναι αποδεκτό από τους προμηθευτές μας, που πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, αφού ενημερώσει το τμήμα κρατήσεων τουλάχιστον 9 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ταξίδι. 
Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την εκχώρηση επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης που αποδέχεται την εκχώρηση αυτομάτως αποδέχεται και τους γενικούς όρους συμμετοχής και οι δύο δε ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του ThelwDiakopesTwra.gr για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και για ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Οι ακυρώσεις γίνονται μόνο εγγράφως προς την εταιρεία μας και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδρομής επιδέχονται τις παρακάτω παρακρατήσεις: Προ των 21 ημερών παρακρατούνται 40 ευρώ για κάθε άτομο για οργανωτικά και τηλεπικοινωνιακά έξοδα. Επιπροσθέτως από 20-14 ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής παρακρατείται το 35% της αξίας της εκδρομής. Από 13 έως 8 ημέρες το 50% της αξίας της εκδρομής. Από 7 ημέρες και μετά παρακρατείται έως και 100% της αξίας της εκδρομής.
Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα.
Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχει το ThelwDiakopesTwra.gr, εξαρτάται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος.

Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Σε περίπτωση που ο πάροχος παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, ο χρήστης, ο οποίος επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως το ThelwDiakopesTwra.gr μέσω e-mail στο info@thelwdiakopestwra.gr ή μέσω φαξ στο 210 4295034 ενημερώνοντας σχετικά με το αίτημά του. Εάν η εντολή ακύρωσης/αλλαγής σταλεί εκτός ωρών εργασίας τότε ως ημέρα παραλαβής της σχετικής εντολής θα θεωρηθεί η ερχόμενη εργάσιμη. 
Το ThelwDiakopesTwra.gr δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποια κράτηση αν δεν έχει λάβει την έγγραφη εντολή του χρήστη όπως προαναφέρθηκε.

Σε περίπτωση ακύρωσης, ή μερικής ακύρωσης κάποιας κράτησης, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω του ThelwDiakopesTwra.gr η αμοιβή του ThelwDiakopesTwra.gr για την μεσολάβηση της δεν επιστρέφεται ενώ υπάρχει πάγια χρέωση ως εξής:
Αεροπορικά εισιτήρια: 15 ευρώ για κάθε εισιτήριο εσωτερικού και εξωτερικού συν την ακυρωτική χρέωση της αεροπορικής εταιρείας εφόσον προκύπτει.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: 3 ευρώ για κάθε εισιτήριο συν την ακυρωτική χρέωση της ακτοπλοϊκής εταιρείας εφόσον προκύπτει.
Ξενοδοχεία / Αυτοκίνητα: Μόνο η ακυρωτική χρέωση του παρόχου εφόσον προκύπτει.

Σε περίπτωση αλλαγής κάποιας κράτησης, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω του ThelwDiakopesTwra.gr. δύναται να ζητηθεί από τον χρήστη καταβολή επιπρόσθετου τέλους επανέκδοσης.


Επιστροφή Χρημάτων
Η ημερομηνία για επιστροφή χρημάτων από ακυρώσεις εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής που αφορά αεροπορικά εισιτήρια, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται εφόσον η ίδια η αεροπορική εταιρεία έχει προχωρήσει με την διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο στο τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της ακύρωσης. Για πιθανές καθυστερήσεις εξαιτίας της αεροπορικής εταιρείας, το ThelwDiakopesTwra.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Η επιστροφή χρημάτων που αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ThelwDiakopesTwra.gr, θα πραγματοποιείται μετά από 30 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης.

5. Πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα
Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν τον δικτυακό τόπο ανήκουν στο ThelwDiakopesTwra.gr. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στo ThelwDiakopesTwra.gr, εκτός εάν αναφέρεται ρητά η ιδιοκτησία τρίτου. Η ονομασία ThelwDiakopesTwra.gr όπως επίσης και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του ThelwDiakopesTwra.gr ή ιδιοκτησία των τρίτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου αυτού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας του ThelwDiakopesTwra.gr ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

6. Τροποποίηση των Γενικών Όρων Συναλλαγών
Το ThelwDiakopesTwra.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω όρους συναλλαγών σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά. Στην ιστοσελίδα θα εμφανίζονται οι γενικοί όροι συναλλαγών όπως ισχύουν την συγκεκριμένη στιγμή. Με την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των γενικών όρων χρήσης ο χρήστης αποδέχεται και την σχετική τροποποίηση.

7. Απόρριψη της Κράτησης
Το ThelwDiakopesTwra.gr έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές για την κράτηση που καταχωρούνται από τον χρήστη, αν αυτός παραβιάσει τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου.

8. Αποκλεισμός Ευθύνης
Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το ThelwDiakopesTwra.gr δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και την πληρότητά τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο. Το ThelwDiakopesTwra.gr καταβάλλει όλες τις δυνατές προσπάθειες να ελέγξει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της για τυχόν λάθη και ανακρίβειες. Το ThelwDiakopesTwra.gr δεν εγγυάται την καταλληλότητα, την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα αυτών των πληροφοριών.

Το ThelwDiakopesTwra.gr δεν ευθύνεται επίσης για την μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή του προϊόντος την ημερομηνία της κράτησης ή για την εκπλήρωση της σύμβασης με τον πάροχο. Σε καμία περίπτωση Το ThelwDiakopesTwra.gr δεν ευθύνεται για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις οποιουδήποτε παρόχου ή για τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημίες ή αποζημιώσεις και χρηματικές ικανοποιήσεις και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία και τη χρήση του δικτυακού τόπου και των πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Το ThelwDiakopesTwra.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θα αποζημιώσει κανέναν λόγω καθυστέρησης, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας που δεν βρίσκονται στο άμεσο έλεγχό της. Επιπλέον δεν έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιοδήποτε πρόσθετο έξοδο, παράλειψη, καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίου ή πράξη οποιασδήποτε κρατικής αρχής.

Το ThelwDiakopesTwra.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου χωρίς να εγγυάται όμως για την σωστή λειτουργία και την καταλληλότητα όσον αφορά τα προγράμματα (software), τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και του ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από ιούς η άλλα παρόμοια στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και παρέχονται από τρίτα πρόσωπα.

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το ThelwDiakopesTwra.gr δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και την πληρότητά τους, καθώς για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η τιμή αεροπορικού εισιτηρίου που προβάλλεται στην διαδικτυακή πύλη του ThelwDiakopesTwra.gr να μην ισχύει κατά την επιβεβαίωση της κράτησης. Το ThelwDiakopesTwra.gr δεσμεύεται μόνο για την τιμή η οποία αναγράφεται στην αποστολή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Οι εδώ παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Το ThelwDiakopesTwra.gr ή συνεργάτης/τες της έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή.

9. Ευθύνη του χρήστη
Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με νόμιμους τρόπους έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών του ThelwDiakopesTwra.gr.
Χρησιμοποιώντας αυτό το δικτυακό τόπο ο χρήστης εγγυάται, ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης υποχρεούται να εποπτεύει και να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από ανήλικους στο όνομα ή για λογαριασμού αυτού (του χρήστη). Επίσης εγγυάται για την ορθότητα και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και τα στοιχεία, τα οποία αφορούν το πρόσωπο του χρήστη ή μέλη της οικογενείας του , τα οποία διαβιβάζονται στο πλαίσιο χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.
Οποιαδήποτε κράτηση και αν πραγματοποιηθεί για κερδοσκοπικούς, παραπλανητικούς σκοπούς ή με σκοπό την εξαπάτηση ή στην περίπτωση που αποβλέπει στην αύξηση της ζήτησης, απαγορεύεται. Η δυνατότητα κράτησης υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω αυτού του δικτυακού τόπου επιτρέπεται να αξιοποιηθεί μόνο στην περίπτωση πραγματοποίησης νόμιμων κρατήσεων και αγορών στο όνομα του χρήστη ή και αναφορικά με άλλα πρόσωπα, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει το δικαίωμα να ενεργήσει. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η κατάχρηση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ThelwDiakopesTwra.gr ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου αυτού.

Ο κάθε χρήστης υποχρεούται να καταχωρεί τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας κατά την κράτηση του. Σε περίπτωση λάθους το ThelwDiakopesTwra.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Εάν ο χρήστης εκπροσωπεί εταιρεία και επιθυμεί έκδοση τιμολογίου οφείλει να καταχωρήσει τα σωστά στοιχεία για την έκδοση. Σε περίπτωση λάθους στην καταχώρηση του τιμολογίου η ακύρωση και επανέκδοση του έχει κόστος ύψους 5€. Το ίδιο ισχύει και εάν ο χρήστης ζητήσει απλή απόδειξη πώλησης κατά την κράτηση του και επιθυμεί αλλαγή σε τιμολόγιο.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο
Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών του δικτυακού τόπου και του ThelwDiakopesTwra.gr αποκλειστικά είναι το ελληνικό δίκαιο εξαιρουμένων των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των μερών είναι τα δικαστήρια του Πειραιά.

11. Κράτηση / Επιβεβαίωση κράτησης
Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στον δικτυακό μας τόπο και την περάτωση της διαδικασίας κράτησης ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στο ThelwDiakopesTwra.gr να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται από τον εκάστοτε πάροχο, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας η οποία σχετίζεται με την εκτέλεση ενός ταξιδιού.
Κάθε επιτυχημένη διαδικασία κράτησης ακολουθείται από μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής και στην συνέχεια οδηγήστε στην σελίδα για την έκδοση του voucher. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ThelwDiakopesTwra.gr είναι πραγματικές και τελικές και ισχύουν για τη δεδομένη στιγμή της αναζήτησης. 
Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.
Οι κρατήσεις που δεν πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του ThelwDiakopesTwra.gr ενδέχεται να έχουν διαφορετική τιμολόγηση.

12. Επιβεβαίωση της κράτησης, αποστολή των ταξιδιωτικών εγγράφων
Σε περίπτωση κράτησης μέσω του δικτυακού τόπου του ThelwDiakopesTwra.gr ο χρήστης θα λάβει από το ThelwDiakopesTwra.gr ή απευθείας από τον πάροχο επιβεβαίωση για την κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει ΑΜΕΣΩΣ την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (όνομα, ημερομηνία αναχώρησης, προορισμός κ.λ.π.) και να ενημερώσει το ThelwDiakopesTwra.gr για τυχόν λάθη που έγιναν κατά την διάρκεια της καταχώρησης. Λάθη τα οποία αναφέρονται μετά την πάροδο της εργάσιμης ημέρας μέσα στην οποία έγινε η καταχώρηση της κράτησης από τον χρήστη δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί το ThelwDiakopesTwra.gr ότι η διόρθωση του λάθους είναι εφικτή χωρίς κόστος ακόμη και στην έγκαιρη ενημέρωση από τον χρήστη. Πολλοί πάροχοι και δε αεροπορικές εταιρείες low cost δεν προβαίνουν σε καμία διόρθωση λάθους μετά την καταχώρηση της κράτησης από τον χρήστη. Σημειώνεται, ότι η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών ή η μη δυνατότητα διόρθωσής τους σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση.

Τα αεροπορικά εισιτήρια αποστέλλονται στον χρήστη ως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία της αεροπορικής εταιρίας στο αεροδρόμιο ή από τα γραφεία του ThelwDiakopesTwra.gr